Rozstaw i przekrój łat dostosowany jest do rodzaju dachówki.

Przeważnie to 5x4cm.

Łata może być o przekroju prostokątnym lub kwadratowym.