Przecieranie drewna to obróbka drewna w maszynie w wyniku otrzymania gotowych desek do dalszej obróbki.